11111

11111
Javna razgrnitev programa Europa Cantat Festivala v Cankarjevem domu. Foto: Matej Maček