Na témo

S plesom do boljše koncentracije – Vključevanje Bachovih cvetnih plesov v glasbeno izobraževanje

(iz tiskane izdaje, izid: 20. september 2019)

V današnjem svetu tehnologije in hitrega tempa imajo otroci vedno več težav s pozornostjo in koncentracijo. V pedagoški praksi v glasbeni šoli opažamo porast učencev, ki imajo težave na področju notranje umirjenosti, nizke učne motivacije, pozornosti in koncentracije, kar ovira kakovostno izvajanje učnega procesa, obenem pa tudi osredotočeno in estetsko izvajanje glasbe na inštrumentu. Cilj našega projekta je bil ugotoviti, ali uporaba Bachovih cvetnih plesov (v nadaljevanju BCP) v glasbeni šoli pomaga omiliti oziroma premostiti težave na področju pozornosti, koncentracije in motivacije pri pouku inštrumenta in nauka o glasbi. Zanimalo nas je tudi, ali BCP vplivajo na spremembe čustvenega stanja učencev. Raziskave namreč kažejo, da ima izvajanje BCP pozitivne učinke na afektivno-socialni in duhovni ravni. Plesi imajo močno socialno noto, saj se plešejo skupinsko in tako krepijo socialne veščine ter medosebne interakcije. BCP nam pomagajo do stanja mentalnega, fizičnega in psihološkega ravnovesja.


Nastanek Bachovih cvetnih plesov
Ob omembi BCP morebiti sprva pomislimo na njegovega soimenjaka J. S. Bacha, a tokrat govorimo o Edwardu Bachu, britanskem zdravniku, ki se je od začetka kariere bolj zanimal za človeka v celoti kot za njegove bolezenske simptome. Odkril je 38 zdravilnih esenc, od tega jih je 37 pridobil iz cvetlic, 38. esenca pa je čista izvirska voda. Večina bolezni, ki danes tarejo človeštvo, ima po Bachovem mnenju izvor na duševni in čustveni ravni človekove osebnosti. Bolezen namreč nastane najprej na energijski ravni, šele potem se manifestira na fizičnem telesu. Bach je v cvetovih rastlin intuitivno zaznaval frekvence, ki manjkajo pacientu ob manifestaciji določene bolezni. Vsako zdravilo deluje na določeno čustveno ali mentalno neravnovesje in tako vodi do razrešitve problemov na fizični in mentalni ravni. Življenjska energija se začne znova prosto pretakati in telo je pripravljeno, da se pozdravi sámo ter omogoči posamezniku zdravo in srečno življenje (Ramsell Howard, 2005; Pesek, Čagran, 2010). Koreografi je plesov je na Bachove cvetove ustvarila koreografinja Anastasia Geng, ki se je intenzivno posvetila raziskovanju povezanosti zdravilnega bistva Bachovih cvetnih esenc in neverbalnih sporočil meditativnih plesov. Cvetni plesi so osnovani na latvijskem ljudskem plesnem izročilu, zanje pa je značilno, da se plešejo v krogu, s čimer se plesalci medsebojno povežejo. Pleše se okrog središča s simbolnim pomenom, plesni koraki so preprosti in so odraz sporočila določene rastline. Plesne koreografi je so grajene kot zgodbe; imajo začetek, vrh in zaključek (Geng, 1999).

Kako smo projekt izvedli?
Projekt BCP sta izvedli Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani in Zasebna glasbena šola Arsem v sodelovanju s podjetjem Savitri v okviru javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2018/2019 in Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2017–2020, ki ga je razpisal Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje. Projekt, ki je potekal v obdobju od februarja do junija 2019, sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V njem smo sodelovali študenti Akademije za glasbo s smeri glasbena pedagogika in glasbena umetnost; pedagoška mentorja doc. dr. Gašper Troha (AGRFT Univerze v Ljubljani) in doc. dr. Katarina Zadnik (Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani); ter delovni mentorici prof. Nataša Cetinski (Zasebna glasbena šola Arsem) in izr. prof. dr. Albinca Pesek (podjetje Savitri).

/…/

Danaja Habjanič in Tilen Lancner

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja