Na témo

Praznovanja ob 100-letnici rojstva skladatelja: Vladimir Lovec (1922–1992)

Otvoritev na Lovčev 100. rojstni dan, foto: Mirko Orlač,

Iz tiskane izdaje (izid: 28. junij 2022)

6. aprila 2022, na 100. rojstni dan Vladimirja Lovca, se je v prostorih Glasbene šole Koper slavnostno odprlo Lovčevo leto – slednjega je razglasila Mestna občina Koper. Ambiciozen in širokopotezen projekt je nastal na pobudo skladatelja in klavirskega pedagoga Bojana Glavine, produkcijo je prevzela Helena Filipčič Gardina. Projekt je nastal pod okriljem Društva prijateljev glasbe Koper, Glasbene šole Koper, Mestne občine Koper, Zavoda lepih umetnosti in številnih sodelujočih organizacij (med njimi so npr.: DSS, NUK, Oddelek za muzikologijo UL, Pokrajinski arhiv Koper, ZPGŠ, Pokrajinski muzej Koper, RTV Slovenija – Radio Koper, Radio Slovenija, ZKP RTV SLO, SIGIC in drugi). Za izvedbo celoletnega projekta je odgovoren organizacijski odbor v sestavi Iztok Babnik, Helena Filipčič Gardina, Bojan Glavina, Marija Gombač, Nuša Gregorič, Vanja Gregorič, Lea Hedžet, Tatjana Jercog in dr. Nejc Sukljan.

Otvoritvena slovesnost 6. aprila 2022 v prostorih Glasbene šole Koper

Predstavitev zbirke klavirskih skladb Vladimirja Lovca

Ob 18.30 je urednik in redaktor Bojan Glavina predstavil zbirko klavirskih skladb Vladimirja Lovca, ki so prvi natis dočakale šele v letošnjem, jubilejnem letu (torej po več kot 70 letih od njihovega nastanka). Zbirka je sestavljena iz štirih zvezkov – prvi zajema posamezne skladbe, med katerimi so Andante, Pesem, Uspavanka, Melodija, Valček, Impromptu, šest preludijev in nekaj krajših miniatur. V drugem zvezku je šest suit. Tretji zvezek vsebuje dve večji ciklični skladbi: Sonato in Balado o delu (s podnaslovom koreografska suita). Zadnji zvezek je Priloga h klavirski zbirki.

Na spletni strani, ki je nastala ob častitljivi obletnici, lahko preberemo, da Lovčev kompozicijski slog vsebuje neoklasicistične, neobaročne, poznoromantične in ekspresionistične elemente in sredstva, skozi katera mu je uspelo zgraditi sodobno, obenem pa tudi lastno prepoznavno glasbeno govorico. Njegov opus zajema približno 30 klavirskih skladb, številna komorna dela, okrog 40 samospevov, dve koncertantni deli, dve simfoniji in druga orkestralna dela, scensko in baletno glasbo ter približno 200 priredb, orkestracij in klavirskih spremljav za potrebe mladinskih komornih in orkestrskih sestavov. Lovčeva izvirna dela so prav na pobudo projekta Vladimir Lovec 100 let digitalizirana in dostopna v zbirki del Vladimirja Lovca v Digitalni knjižnici Slovenije.

Odprtje razstave | Vladimir Lovec – pedagog

Ob 19. uri je sledilo odprtje razstave z naslovom V delih za otroke je vsaka laž razkrinkana, ki sta jo pripravili Marija Gombač in Vanja Gregorič. V nadaljevanju je povzetek omenjene razstave, ki bo na ogled v avli Glasbene šole Koper do izteka jubilejnega leta Vladimirja Lovca.

Otroštvo in šolanje

Vladimir Lovec se je rodil 6. aprila 1922 v Mariboru, v politično zelo razburkanem času takratne Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Njegova družina se je pogosto selila – s šestimi leti je začel obiskovati osnovno šolo v Slovenj Gradcu, drugi razred pa je obiskoval v Mariboru. Pozneje je šolanje nadaljeval v Ljubljani, tam je hodil tudi na gimnazijo. Maturiral je v internaciji v Italiji leta 1943.

Prvi koraki v svet glasbe

Iz Lovčevega rokopisa, ki ga hrani NUK, izvemo, da se sam ni spominjal, da bi kot otrok kazal glasbeno nadarjenost. Rad je sicer poslušal očeta, ko je brenkal na citre, in sestro, ki je vztrajno vadila Czernyjeve etide. Ob poslušanju mu je bilo prijetno in kot amater se je nekaj malega naučil igrati na klavir.

/…/

Larisa Marjanović