Na témo

Poziv k izredni in trajnostni podpori za zaščito slovenskega glasbenega sektorja

15. april 2020

Sedemindvajset glasbenih organizacij in festivalov je na Vlado Republike Slovenije in druge pristojne organe naslovilo poziv k reševanju glasbenega sektorja. K podpisu vabljene tudi druge organizacije, javne ustanove in podjetja, ki delujejo na področju glasbe.

Spoštovani!

Celoten svetovni glasbeni ekosistem se je spričo viralne krize v zgolj nekaj tednih znašel pred popolnim kolapsom. V luči vsesplošnih izrednih razmer je zato z dosedaj še nevideno enotnostjo skupaj stopila vsa evropska glasbena industrija. 2. aprila 2020 je kar 36 evropskih združenj in mrež glasbenih avtorjev, izvajalcev, založnikov, festivalov, dvoran, promoterjev, managerjev, kolektivnih organizacij in drugih interesnih združenj podpisalo poziv k odločnemu ukrepanju za zaščito glasbene industrije. Gre za popolnoma omrtvičen družbeno-ekonomski sektor, ki so ga ukrepi za omejitev širitve COVID-19 prizadeli med prvimi in ki bo posledice trpel najdlje. Poziv je naslovljen na odločevalce tako na EU ravni, kot na ravni držav članic in lokalni ravni.

Slovenski člani podpisanih evropskih združenj poziv pozdravljamo in ga naslavljamo na vlado Republike Slovenije, pristojna ministrstva ter organe v njihovi sestavi, lokalne oblasti in slovenske evroposlance.

Prepoved javnih zbiranj ob izbruhu COVID-19 je privedla do prekinitve obratovanja koncertnih prizorišč in glasbenih festivalov, odpovedi nastopov in koncertnih turnej, zaprtja glasbenih trgovin ter številnih drugih ekonomskih dejavnosti, ki jih obsega ekosistem glasbene industrije. Pod vprašaj je postavljeno preživetje posameznikov številnih poklicev, ki sestavljajo glasbeno panogo: skladateljev, glasbenikov, tekstopiscev, glasbenih učiteljev, dirigentov, glasbenih menedžerjev in agentov, založnikov, distributerjev, organizatorjev festivalov in koncertov, zvočnih in lučnih tehnikov, redarskih služb in številnega drugega storitvenega osebja, ki je povezano s to panogo.

Tudi ko bodo aktualni omejitveni ukrepi ukinjeni, se bo kriza glasbene industrije nadaljevala in škodo bo mogoče občutiti tudi v naslednjih letih. Zaradi prenasičenosti prestavljenih dogodkov in festivalov, ki se bodo skušali izogniti popolnemu finančnemu kolapsu, predvsem pa zaradi nepredvidljivosti občinstva, ki bo še dolgo časa občutilo strah in nelagodje pred zbiranjem v prireditvenih prostorih. Vse to predvideva izjemno počasno okrevanje kulturno-ekonomskega glasbenega sektorja, manj zaposlitvenih priložnosti in tudi slabše razmere za vzdrževanje ter razvoj kakovostne kreative in produkcije kot temeljnega pogoja za konkurenčnost glasbenih izdelkov na trgu.

Prav te dni, ko dogajanje zunaj naših stanovanj spremljamo večinoma po televiziji in spletu, vidimo, kako pomemben je kulturni sektor v spodbujanju solidarnosti in kako pomembno vlogo igra v vsakdanjem življenju ljudi. Glasbeniki in didžeji se s prenosi v živo in z muziciranjem na balkonih borijo proti izolaciji ter v danih razmerah po najboljših močeh pomagajo vzdrževati socialne stike med ljudmi. Časi so težki za vse skupnosti, sredi tega nelagodja pa je glasba tista, ki nas združuje in povezuje. Ta povezanost bo v prihodnosti še kako pomembna, ko bomo družno odpravljali strahotne posledice epidemije virusa, ki se bodo zažrle v vse pore družbenega življenja.

Vlado Republike Slovenije, slovenske evroposlance, pristojna resorna ministrstva in organe v njihovi sestavi ter lokalne skupnosti pozivamo, da se področju kulture nameni posebna obravnava znotraj oblikovanja ukrepov za premoščanje nastale krize in njenih posledic. 

Podpisane organizacije, ki smo v večini tudi članice posameznih evropskih združenj, ki so podpisnice priložene pobude, se pridružujemo stališču, da naj Slovenija, tudi po vzoru drugih evropskih držav, poveča proračun namenjen kulturi, hkrati pa področje glasbe pogleda in podpre tudi s perspektive gospodarskega potencialov te panoge. Pozivamo k trajnostni javni podpori glasbeni umetnosti in glasbeni industriji, da si čimprej opomoreta od fatalnih posledic in v polni moči prispevata k dobrobiti in razvoju slovenskega kulture in gospodarstva ter ugledu Slovenije v mednarodnem merilu. Izpostavljamo tudi pobudo, izraženo na evropski ravni, da vsaka država članica EU evropskemu ustvarjalnemu sektorju omogoči hiter in celovit dostop do strukturnih sredstev, razpoložljivih v sklopu naložbene pobude EU Coronavirus Response Investment, ki omogoča kritje kratkoročne škode.

V luči teh strašnih razmer pozivamo k tako izredni kot trajnostni javni podpori in strukturnim politikam na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni, z namenom učvrstitve glasbenega ekosistema in omogočanja, da zopet zacveti v vsej svoji raznolikosti.

Podpisane organizacije smo vam skupaj in vsaka posebej na voljo za pomoč pri oblikovanju ukrepov, predvsem na način posredovanja informacij in možnih rešitev, povezanih s sila specifično panogo, ki zaradi svoje narave in pogojev delovanja v marsičem ni primerljiva z ostalimi panogami gospodarskega in tudi kulturnega sektorja.

V upanju, da bo naši pobudi ter v pismu utemeljenim razlogom sledil kontinuiran dialog, v katerem bomo skupaj premislili možnosti najboljših rešitev za rešitev področja slovenske glasbene umetnosti in industrije, vas lepo pozdravljamo!

Podpisniki po abecednem vrstnem redu:

Akademija za glasbo – Univerza v Ljubljani (The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen)

Center urbane kulture Kino Šiška (Liveurope – The Live Music Platform for New European Talent)

Društvo slovenskih skladateljev (ISCM – International Society for Contemporary Music, ECSA – European Composer and Songwriter Allieance)

Festival Druga godba (Forum of Worldwide Music Festivals)

Festival Folkart (CIOFF – Conseil International des Organisations de Festivals de Folkolre et d’arts Traditionnels)

Festival Jazz Cerkno (EJN – Europe Jazz Network)

Festival Lent (IFEA – International Festivals and Events Association)

Festival Ljubljana (EFA – European Festivals Association)

Festival Maribor

Festival MetalDays (YOUROPE – The European Festival Association)

Festival Punkrock Holiday

GLOSA SKG (FIM – International Federation of Musicians)

GIZ KOS – Združenje koncertih organizatorjev Slovenije, gospodarsko interesno združenje

IPF k.o. – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije

Jazz festival Ljubljana (EJN – Europe Jazz Network)

JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (ECA-EC – European Choral Association – Europa Cantat)

Kulturno-prireditveni center Narodni dom Maribor (EFA – European Festivals Association)

MENT Ljubljana (INES – Innovative Network of European Showcases, ETEP – European Talent Exchange Programme)

MoTA – Muzej tranzitornih umetnosti, SONICA festival (ICAS – International Cities of Advanced Sound, SHAPE – Sound Heterogenous Art and Performance in Europe)

RUNDA – Regionalno združenje neodvisnih proizvajalcev fonogramov (IMPALA – Independent Music Companies Associations)

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center (IAMIC – International Association of Music In- formation Centres)

SiPA – Združenje za zaščito interesov glasbenih založnikov (ICMP – International Conferedation of Music Publishers)

Zavod ARS Ramovš – Festival SEVIQC Brežice (REMA – European Early Music Network) Združenje SAZAS k.o.

ZFIS – Združenje fonogramske industrije Slovenije (IFPI – International Federation of the Phono- graphic Industry)

ZSVGS – Zveza sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (FIM – International Federation of Musi- cians)

Zveza Glasbene mladine Slovenije (JMI – Jeunesses Musicales International)

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja