Na témo Reportaža

International Music Council 1949–2019 in naših pet temeljnih pravic do glasbe

(iz tiskane izdaje; izid: 30. september 2020)

Glavni namen mednarodne glasbene organizacije, ki je znana pod kratico IMC (angl. International Music Council), je razvoj in promocija različnih zvrsti glasbe sveta. Njeno poslanstvo je spodbujati, razvijati in podpirati različne ravni glasbenega delovanja, v katero se uvrščajo ustvarjanje, izvajanje, izobraževanje in ohranjanje glasbene zapuščine.

Glasbeniki smo se znašli v okoliščinah, v katerih sta pomembni povezanost in ozaveščenost. Ena od stvari, ki nas povezujejo, je krovna svetovna glasbena organizacija IMC, ki izpostavlja vprašanje, kako naj bomo prepričani, da se temeljne pravice do glasbe uresničujejo, in kaj storiti, da tudi po krizi ne bodo pozabljene, prezrte in poteptane pod krinko ukrepov za zaščito zdravja in življenj. Ponujajo informacijski center o covidu-19 (angl. Covid19 Resource Centre), v katerem zbirajo pobude, odzive in ukrepe držav, njihovih vlad in pristojnih ministrstev. Center poziva odgovorne in odločevalce na nacionalni, regionalni in lokalni ravni k iskanju novih načinov, na katere bi lahko zagotovili dostop do glasbenih in kulturnih vsebin. Spodbujajo k iskanju rešitev kot pomoč tistim, ki so jih razmere najbolj prizadele.

IMC je leta 1949 ustanovila Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO kot nevladno svetovalno agencijo s sedežem v Parizu. Do danes se je razvil v največjo svetovno mrežo organizacij, institucij in posameznikov, ki delujejo v glasbi, umetnosti in kulturi v celoti. Pod svojim okriljem združuje 150 držav vseh celin, ki so organizirane v regijske oziroma celinske svete. Evropski svet (angl. European Music Council, s kratico EMC) je bil ustanovljen leta 1972. Njegova naloga je podpirati, razvijati in čim bolj prispevati k določenim evropskim programom in dejavnostim.

Prav tako v programu krovne organizacije IMC pomembno mesto zasedata spodbujanje in podpiranje dostopa do kulture. Med prednostne naloge se uvrščajo poznavanje, razumevanje in ohranjanje različnosti kultur. Doumevanje pomena glasbene raznovrstnosti se kaže v pokrivanju najrazličnejših zvrsti in področij glasbene dejavnosti. Posebna pozornost je namenjena sistematični skrbi za tradicijo in dediščino, zavzema se za ureditev položaja ustvarjalcev in poustvarjalcev ter ščiti avtorske pravice. Častni člani so izjemni svetovni strokovnjaki, izvajalci, skladatelji, učitelji, tisti, ki želijo razvijati in deliti znanje ter izkušnje iz glasbe. Prek mreže svojih članov ima IMC neposreden dostop do več tisoč organizacij in 200 milijonov ljudi. Živost in vpetost te se kažeta v pisani množici festivalov, koncertov, seminarjev, radijskih prenosov, posnetkov, knjig, revij in nagrad, ki neprestano potekajo.

Konec septembra 2019 je v Parizu v okviru IMC pod naslovom World Forum on Music potekal 6. svetovni glasbeni forum. Dogodek je bil prelomen in pravšnji za slavje iz več razlogov: organizacija je praznovala 70 let obstoja in kot simboličen poklon ustanovitvi in začetkom pod organizacijo UNESCO je bil za prizorišče foruma izbran Pariz. Vsebinsko je bil ta s sloganom »Give me Five! The 5 Music Rights in Action« posvečen petim temeljnim pravicam do glasbe. Program foruma je bil razdeljen na več sklopov in vsak od teh je bil posvečen eni od temeljnih pravic do glasbe: pravici, da se lahko vsi, tako otroci kot odrasli, svobodno glasbeno izrazijo, se učijo glasbenih jezikov in veščin, imajo priložnost sodelovati, poslušati, ustvarjati in se ozaveščati, in pravici vseh glasbenih umetnikov, da lahko razvijajo svoje veščine in svojo umetnost predstavljajo v vseh javnih občilih in da za svoje delo dobijo odobravanje ter pošteno plačilo. Forum je bil zasnovan kot priložnost za izmenjavo mnenj o glasbi in družbi 21. stoletja s kulturnega, političnega in gospodarskega zornega kota. Posledično so bili udeleženci septembrskega dogodka iz vrst glasbenikov, menedžerjev, direktorjev festivalov, aktivistov, ministrov in podobnih. Enega od mnogo predavanj je izvedla tudi hrvaška ministrica za kulturo, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ki je po izobrazbi med drugim violinistka. Za člane IMC-ja je tako svetovni forum priložnost srečanja in sodelovanja s sodelavci z različnih področij glasbenega delovanja. V množici podobno mislečih lahko najdejo navdih za nove projekte in partnerje za njihovo uresničitev.

/…/

Majda Gruden Eržen

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja