Na témo Pogovor

»Otroci niso banalni, lepota in poglobljen pristop jih pritegneta.« Mateja Tomac Calligaris, direktorica šole Edgar Willems

Iz tiskane izdaje (izid: 23. decembra 2021) 

Na robu mesta je hišica, v kateri domuje glasba. V svoje zavetje vabi vse otroke, predvsem tiste najmlajše, da odkrijejo njen čar in z njenimi žarki iščejo navdihujoče in najsvetlejše poti odraščanja …
Prav z lahkoto sem si predstavljala, da bi se ena izmed pravljic lahko začela v Glasbenem centru Edgarja Willemsa. Že dejstvo, da se lahko v glasbeno šolo vpiše prav vsak malček, ne glede na svoje danosti, in da se nato iz majhnega razvije odličen posluh, predvsem pa občutljivost za vse lepo, vliva veliko zaupanje, tako kot vse najlepše pravljice našega otroštva. Glasbeni center Edgarja Willemsa ni plod naše domišljije. Skrb za mlade in odraščajoče glasbenike je dobro načrtovana, nad njo pa z jasno vizijo bedi njena direktorica Mateja Tomac Calligaris.

Pogovarjava se sredi pandemije. Kako se je spremenilo vaše delovanje v tem času? Kakšen je bil odziv staršev pri vpisu v glasbeno šolo in kako delujete v razmerah z omejitvami?

Pri nas – pa tudi na številnih drugih glasbenih šolah – smo imeli povečan vpis in povečano zanimanje, kar je nepričakovano, saj smo bili precej zaskrbljeni, kaj se bo v teh časih dogajalo. Seveda smo veseli. Optimističen znak je, da v taki situaciji ljudje še vedno vedo, kaj pomenita kultura in umetnost. Je težje, še posebej zdaj z ukrepi PCT, vendar učenci in starši to zdržijo. Pri nas smo zelo pazljivi, upoštevamo ukrepe, res naredimo vse, da bi pouk ostal v živo. V šoli nismo imeli težav z obolevanjem, pri pouku je bilo nekaj otrok, za katere se je pozneje izkazalo, da so bili okuženi, vendar ni prišlo do prenosa.

Eden izmed temeljnih predmetov vaše šole je petje, razvijanje posluha. V kakšni obliki poteka zdaj pouk solfeggia, petje?

Vse delamo z masko, izvzeti so le najmlajši učenci. Če se bo PCT udomačil, bo morda malo manjša obveza pri nošenju mask, bomo videli. Najbolj naporno je za učitelje skupinskega pouka, ampak smo se navadili, delamo. Tudi otroci so se navadili in lahko skupaj pojemo, česar po Zoomu nismo mogli. Pri pouku na daljavo smo sicer ogromno delali, vložili veliko truda v poučevanje, vendar pa določenih dejavnosti nismo mogli izvajati. Petje je ena naših pomembnejših dejavnosti. 16. decembra, ko bomo imeli koncert v Cankarjevem domu, se bo prav gotovo slišalo, da že dolgo pojemo z maskami. Smo pa kljub vsemu zelo veseli, da poučujemo v živo in da bomo lahko imeli koncert.

Mateja Tomac Calligaris, foto: osebni arhiv

Kdo vse se lahko vpiše v vašo šolo? Nisem sicer zasledila starostne omejitve, ampak verjetno je?

Vpisujemo otroke v starosti od 3 do 8 let, kar pa izhaja iz organizacije šole. Pri nas je bistven skupinski pouk in otroci naj bi bili približno enake starosti. Delo z najmlajšimi je naša posebnost in v to smo se usmerili. Prepričani smo o smiselnosti dela s starejšimi in z odraslimi, se pa za zdaj s tem ne ukvarjamo, ker smo dovolj obremenjeni z našim osnovnim programom. Pri obravnavi otrok vztrajamo pri celostnem pristopu h glasbeni vzgoji, ki vključuje razvoj posluha, aktivno poslušanje glasbe, glasbeno opismenjevanje in razumevanje glasbene govorice, seveda pa tudi inštrument. Ne prakticiramo površinskega pristopa, ki bi se usmerjal samo v neki »zabaven« pouk inštrumenta, če razumete, kaj mislim. Je pa veselje pri učenju pomembno tako za učenca kot za učitelja. Otroci niso banalni, lepota in poglobljen pristop jih pritegneta.

To izhaja iz pedagoškega predloga Edgarja Willemsa in vi ste prvi, ki ste ga uvedli v Sloveniji, zdaj pa ste tudi glavna referenca oz. tista ustanova, ki v Sloveniji omogoči pridobitev licence. Jedro je torej glasbena šola, društvo pa se ukvarja z izobraževanjem učiteljev.

Da, društvo se ukvarja z usposabljanjem učiteljev, in sicer po dveh programih: program Pedagoške diplome Willems usposablja za poučevanje glasbenega uvajanja in »živega« solfeggia v Willemsovih glasbenih šolah, program Certifikat pa je namenjen vzgojiteljem, učiteljem v OŠ in drugim, ki se z glasbo ne ukvarjajo profesionalno, jo pa uporabljajo pri svojem delu. Društvo je pri izvajanju programov za učitelje zelo povezano z glasbeno šolo zaradi živega pedagoškega procesa, ki se v njej dogaja. Izvajamo tudi enodnevne, dvodnevne seminarje, ki se jih pedagogi udeležijo glede na izbrano temo.

Kaj ponujajo ti enodnevni seminarji?

Obravnavamo različne tematike, na primer petje in pesmi pri urah skupinskega pouka, improvizacijo … Improvizacija je področje, ki ni vsem domače. Nekateri udeleženci teh krajših seminarjev se potem odločijo za vključitev v daljše programe za usposabljanje učiteljev – v dvoletne programe Pedagoška diploma ali Certifikat. Ob zaključku programa usposabljanja za pedagoge vemo, da bo pedagog v razredu znal dobro delati. Program ne vključuje samo glasbenega znanja.

Ampak večinoma imajo ti udeleženci neko glasbeno predznanje …

Ja, seveda. Pedagogi, ki delajo ali se pripravljajo na delo v glasbenih šolah, imajo večinoma akademsko izobrazbo, nekateri se k nam vključijo že med študijem.

/…/

Veronika Brvar