46,47 Kosovinc Kovačič

46,47 Kosovinc Kovačič
Petra Kovačič, violina Timotej Kosovinc, kitara Koncertni cikel GM oder 2011/2012 Slovenska filharmonija, Dvorana Slavka Osterca, četrtek, 16. februarja 2012
Petra Kovačič, violina Timotej Kosovinc, kitara Koncertni cikel GM oder 2011/2012 Slovenska filharmonija, Dvorana Slavka Osterca, četrtek, 16. februarja 2012

Petra Kovačič, violina
Timotej Kosovinc, kitara
Koncertni cikel GM oder 2011/2012
Slovenska filharmonija, Dvorana Slavka Osterca,
četrtek, 16. februarja 2012