Na témo

Na Bledu prvi Festival sodobne glasbe .abeceda

foto: Nina Pernat

20. junij 2022

Od danes, 20. junija, do petka, 24. junija 2022, bo v produkciji Inštituta .abeceda na Bledu potekal prvi Festival sodobne glasbe .abeceda. V sklopu festivala bosta izvedeni tudi mednarodna poletna šola za kompozicijo precept.concept.percept VI in okrogla miza o sodobni glasbi Verso doxa.

V ponedeljek, 20. junija 2022, ob 18.00, bo violinist in avtor Oskar Longyka, ki je eden od ustvarjalcev v rezidenci, s svojo skupino predstavil projekt καλός (Oskar Longyka, violina; Jure Bergant, klavir; Alberto Mastracci, viola). Cikel rezidenc, koncertov in performansov “Mladi raziskovalci” je namenjen vodeni vključitvi izbranega ustvarjalca mlajše generacije v profesionalna infrastrukturna in raziskovalna okolja. Temu bo ob 19. uri sledil še koncert ansambla .abeceda z delom Opus I. Dréja A. Hočevarja. Podrobnejši urnik festivalskih dogodkov v prihajajočih dneh najdete na tej povezavi.

Mednarodna poletna šola za kompozicijo precept.concept.percept VI.

V Festivalni dvorani Bled bo v času festivala potekala poletna šola za kompozicijo, namenjena skladateljem v vseh fazah raziskovanja in ustvarjanja, na festivalskih večerih pa bodo izvedena dela rezidenčnih skladateljev: Tilna Lebarja, Alastairja Whita, Jamesa Pecora, Dré A. Hočevarja in ustvarjalcev, ki delujejo v različnih .abecedinih programih (Oskar Longyka, Jan Kopač, Brina Kren, Neža Zupanc, Tobija Hudnik). Sklepni festivalski večer bo posvečen udeležencem poletne šole. Dela rezidenčnih skladateljev bo izvajal ansambel .abeceda [ansambel za novo glasbo]. Osrednji tematski sklopi so utemeljevanje, kompozicija uma in emancipatorne prakse. Mentor je slovenski skladatelj in raziskovalec Dré A. Hočevar. V praktičnem delu bodo skladatelji z ansamblom za novo glasbo delali na razvoju in optimizaciji notnega zapisa, izvedbenih modelov in umetniških predpostavk, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Nastala dela bodo predstavljena na zaključnem koncertu festivala 24. junija v Festivalni dvorani Bled.

Verso doxa – okrogla miza

Razvoj zahodne klasičnoglasbene prakse, ki ga lahko opazujemo vzporedno z razvojem družbene modernosti, je v procesu institucionalizacije oblikoval nekatere danes na videz samoumevne kategorije, kot so skladatelj, izvajalec, glasbeno delo, občinstvo in koncert. Kategorije so postale izrazito hermetične v obdobju glasbenega modernizma (prva polovica 20. stoletja), ki ga je bistveno zaznamoval tudi umik klasične glasbe v akademsko sfero ter njena navidezna nedosegljivost širšemu občinstvu. S postmoderno težnjo po dediferenciaciji posameznih družbenih polj postajajo zgoraj omenjene kategorije vse bolj prepustne, posledično pa se pojavlja tudi vprašanje ustreznosti njihovih tradicionalnih definicij. Udeleženci okrogle mize bodo razmišljali o mestu sodobne glasbene prakse v sodobnem svetu in o medsebojnih razmerjih njenih akterjev. Okroglo mizo bo vodila muzikologinja in harfistka Urška Rihtaršič.

Vsi dogodki v Festivalni dvorani Bled bodo brezplačni. Projekt se izvaja v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled in ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.