Na témo

Iniciativa za novo glasbo – vtisi s prve skladateljske delavnice

foto: Jure Juvan

20. avgust 2023

Poletni dnevi marsikateremu študentu prinesejo brezskrben oddih. To pa ne velja za študente kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani – vsaj ne za čisto vse. Pet študentov, ki sodelujejo pri aktualnem univerzitetnem projektu Iniciativa za novo glasbo, med svojim poletnim dopustom namreč vztrajno dopolnjujejo in izboljšujejo svoje skladbe, ki nastajajo v okviru tega projekta.

Sodelujoči skladatelji in idejni vodja projekta, prof. Vito Žuraj, so 19. julija na Akademiji za glasbo organizirali interno skladateljsko delavnico. Na njej so skupaj pregledali in predebatirali predloge, ki sta jih predlagala mentorja: poleg profesorja Žuraja tudi Paul Cannon, kontrabasist Ensemble Modern. Skladateljska delavnica predstavlja pomemben korak študentov na poti do finaliziranja njihovih skladb.

Skladatelji o vtisih na delavnici poročajo takole:

V sredo smo si skladatelji s celotno skupino vzeli čas, da smo skupaj pregledali partiture vseh udeleženih. Pod mentorstvom prof. Žuraja smo dobili povratne informacije, ki so nam omogočile, da bomo v prihodnosti dela še tehnično izboljšali – to vključuje predvsem preglednost partiture in partov. Ker smo si vzeli čas, smo podrobno lahko šli čez vsak takt in se posvetili podrobnostim. (Eva Ostanek)

Od Vita Žuraja in Paula Cannona sem dobil zelo koristne predloge in nasvete. Ti bodo pripomogli k temu, da bo moja skladba še bolj izpiljena in čim bolj optimalno pripravljena za »reading session«. Veliko novega znanja je bilo možno pridobiti tudi iz ostalih »feedbackov« za skladbe od kolegov in kolegic. Vzdušje je bilo produktivno na visokem nivoju, skratka odlično. (Alex Hren)

Konkretni napotki in predlogi, pridobljeni na delavnici, ki so bili vodilo za dokončanje skladbe, so lepo dopolnili že postavljeno vizijo kakor tudi že predhodno predebatirane predloge prof. Žuraja. Celotna delavnica je bila tako tudi potrditev zastavljene ideje in spodbuda za naprej. (Aleksandra Naumovski Potisk)

Večina napotkov obeh mentorjev je letela na spodbujanje čim večje doslednosti in preciznosti v notaciji. Obenem sta poudarila, da mora biti notni zapis kar se da jasen:

Paul Cannon, kontrabasist Ensemble Modern, je predlagal v večini spremembe, ki so se nanašale na ravnotežje med glasbili (v dobro dosega zvočne transparence ter da godala niso preglašena), posebne tehnike igranja ter koordinacijo v ansamblu v odsekih skladb brez taktnic. Sam sem s študenti pregledal notni material in jim svetoval optimizacijo glede na izvedljivost, velikost pomembnih oznak ter praktičnost instrumentalnih partov, predvsem kar se tiče berljivosti ter možnosti za obračanje strani. Študentje kompozicije UL AG so se na predloge za popravke odzvali zelo dovzetno in konstruktivno, tako da je v nastanku odlično pripravljen notni material za Ensemble Modern. (Vito Žuraj)

Po besedah Vita Žuraja si mentorja in skladatelji prizadevajo, da bi partiture dvignili na najvišjo možno raven. Njihov cilj je to uresničiti do bralnih vaj z Ensemble Modern, ki (pa) bodo potekale 30. septembra in 3. oktobra letos. To bo omogočilo, da bodo končane skladbe študentov še kar najbolj izpiljene.

Til Dečko