Novice

Odzivi ob predlogu ukinitve Glasbene produkcije RTV Slovenija

foto: Janez Kotar

27. november 2023

Predlog ukinitve glasbene produkcije kot ene od možnih poti reševanja finančne krize RTV Slovenija je spodbudil ogorčenje številnih kulturnih organizacij in posameznikov, ki vodstvo in Svet RTV Slovenija opozarjajo, da predlagani ukrepi prinašajo dolgoročno škodo, ki presega kratkotrajno finančno olajšanje v poslovanju zavoda.

Prejšnji teden se je Svet RTV Slovenija namreč seznanil z aktualnim finančnim poslovanjem zavoda, ki kaže, da naj bi leto zaključili z 10,5 milijona evrov izgube, ob tem pa sprejel sklep, da uprava pripravi izračune finančnih in kadrovskih učinkov več morebitnih ukrepov, med katerimi so poleg ukinitve glasbene produkcije, še ukinitev regionalnih programov radia in televizije Koper in Maribor, Radia Si, mediateke, založniške dejavnosti, informativnega programa drugega programa, predvajanja radijskih programov na srednjem valu pa tudi progresivno znižanje plač zaposlenih.

Objavljamo apel Zveze Glasbene mladine Slovenije, pod katerega se je podpisala predsednica Pavla Jarc:

“Na Zvezi Glasbene mladine Slovenije smo resno zaskrbljeni ob novici, da je Svet RTV Slovenija kot morebitni ukrep za sanacijo finančnega stanja predlagal ukinitev OE Glasbena produkcija. Vsi ansambli RTV hiše; Simfonični orkester, Big Band, Otroški in Mladinski pevski zbor, so vrhunski poustvarjalci in oblikovalci glasbenega dogajanja doma in v tujini, ob tem pa nenadomestljivi promotorji kakovostne slovenske glasbe vseh izrazov in stilnih usmeritev. Poleg izpričano uspešne  koncertne dejavnosti, orkestra in zbora Glasbene produkcije RTV Slovenija predano skrbijo tudi za vzgojo mladega občinstva in s svojimi pedagoško oblikovanimi programi dragoceno bogatijo področje kulturno umetniške vzgoje. Nasilno ustavitev delovanja Glasbene produkcije RTV Slovenija, ki bi prav gotovo povzročila nepopravljivo škodo za glasbeno in splošno kulturo v Sloveniji, razumemo tudi kot grožnjo temeljnim vrednotam naše države. Apeliramo, da ukrenete vse za ohranitev javne in kulturne nacionalne RTV hiše, ki nam bo v ponos in ne v sramoto.”

S pismom podpore se je za ohranitev glasbene produkcije zavzela tudi Veronika Brvar, predsednica Glasbene matice Ljubljana, članica strokovnih odborov Slovenske filharmonije ter Glasbene mladine ljubljanske in urednica glasbene revije Glasna:

“V svojem imenu in v imenu enega najstarejših društev v Sloveniji – Glasbene matice Ljubljana – izražam podporo za ohranitev glasbene produkcije, vseh njenih sestavov (Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, Big Banda RTV Slovenija, Mladinskega ter Otroškega pevskega zbora) ter programov, ki razširjajo obzorja in skrbijo za dvig kulturne ravni prebivalcev naše države. Predlogi, da bi finančni primanjkljaj vaše ustanove lahko reševali z ukinjanjem programov ter ansamblov RTV Slovenija so nepremišljeni, nerazumni in škodljivi za prihodnost celotne slovenske kulture ter napeljujejo k rušenju temeljev naše države. Če bi se razgledali po svetu in pridobili podatke drugih ustanov, bi lahko ugotovili, da so vaši ansambli zaščitna znamka RTV Slovenija, da delujejo odlično in v teh težkih časih tudi polnijo dvorane ter skrbijo za živost vaših vsebin. V letih delovanja so ustvarili neprecenljivo kapitalsko vrednost, ki je ni moč meriti z »ekonomijo kovancev«, na katero se sklicujete. Čeprav v javnosti oznanjate, da ne gre za ukinitev programov, je že samo javno ožigosanje huda grožnja, ki vsem ustvarjalcem povzroča nepotrebni stres in tesnobe. Lepo bi bilo, da se jim opravičite! Lahko se tudi seznanite z zgodovino delovanja te ustanove in opazili boste, da se je z vsako ukinitvijo kulturnih, ter še posebej glasbenih programov, strošek povečeval, ne pa zmanjšal. Tako se je zgodilo ob ukinitvi krovnega glasbenega programa na Radiu Slovenija 2008 in tudi ob tihi, nikoli javno oznanjeni, ukinitvi Komornega zbora RTV Slovenija. Škoda, ki so jo takratni odločevalci povzročili RTV Slovenija, je vidna in ne dovolite si, da vas bodo v prihodnosti ožigosali kot grobarja slovenske kulture in rušilca temeljnih vrednot države Slovenije. Želim vam veliko modrosti pri odločanju ter svetovljanske razglede za uspešno vodenje naše RTV Slovenija.”

Dušan Bavdek, predsednik Društva slovenskih skladateljev:

“V Društvu slovenskih skladateljev (DSS) smo izjemno zaskrbljeni in ogorčeni nad pobudami ter nakazanimi možnostmi krčenja in celo ukinitve OE Glasbena produkcija RTV Slovenija. Ta obsega programsko vodeno izvajanje glasbe svojih ansamblov, njihovo studijsko delo, snemanje vseh pomembnejših glasbenih dogodkov v našem kulturnem prostoru, zvokovno obdelavo in arhiviranje zvočnih posnetkov in iz vsega navedenega izhajajočo retransmisijo glasbe.
Simfonični orkester, Big band RTV Slovenija, Otroški in Mladinski pevski zbor so zelo kakovostni sestavi in za slovenski kulturni prostor neprecenljivi. Gre za ansamble z dolgoletno tradicijo, ki svojo visoko umetniško raven in ugled konstantno potrjujejo v nacionalnem in mednarodnem prostoru. Redno sodelujejo z vsemi pomembnimi institucijami v državi, skrbijo za mlade slovenske ustvarjalce in poustvarjalce, kot ansambli RTV Slovenija pa dosegajo najširšo prepoznavnost in publiko. Vsebine, ki jih kreirajo in obdelujejo v OE Glasbena produkcije niso le v interesu RTV, temveč so nacionalnega pomena, saj drugega na tak način organiziranega mehanizma v naši državi nimamo.
DSS posebej izpostavlja skrb OE Glasbena produkcija za slovensko glasbeno ustvarjalnost, ki jo slednja vrši ves čas svojega delovanja. Na odrih in v studiih poustvarjena ter na nosilcih zvoka zabeležena velika večina slovenske simfonične, jazzovske, revijske in zborovske zapuščine bogati nacionalni in mednarodni kulturni prostor in omogoča slovenski glasbeni ustvarjalnosti mednarodno predstavljanje in promocijo.
V DSS opozarjamo, da so pobude za potencialno krčenje oziroma ukinitev delovanja OE glasbena produkcija na način matematičnega odštevanja finančnih postavk izjemno ozkoglede in nepremišljene. Ukinitev ali pomembna krnitev delovanja katerega koli od ansamblov, snemanja, zvokovne obdelave in arhiviranja zvočnih posnetkov, bi prinesla katastrofalen, nepopravljiv in neodpustljiv udarec slovenski kulturi. DSS zato apelira na odločevalce, da česa takega ne dopustijo, pač pa da nasprotno, z dodatno skrbjo in podporo OE Glasbena produkcija omogočijo, da svoje mnogostransko delo kakovostno opravlja naprej in ga v prihodnosti še nadgradi.”

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja