Novice

Katja Virant Iršič, muzikologinja s srcem glasbene pedagoginje

Iz tiskane izdaje (izid: 28. junija 2021)

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za največje dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.1 Podeljujejo se od leta 1966, le da so se do leta 1994 imenovale Žagarjeve nagrade. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli posamezniku, ki je s svojim delom pomembno prispeval k razvoju in kakovosti stroke. Pomembno je, da so dosežki prepoznani in potrjeni tudi v širši strokovni javnosti.

Med nagrajenci za leto 2020 je glasbenica Katarina Virant Iršič. Prejemnica nagrade za izjemne dosežke na področju srednjega šolstva že vrsto let poučuje glasbene predmete na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana. Metodika in estetika glasbe za otroke jo je pritegnila že v študijskih letih. Pedagoško delo si je zastavila velikopotezno in vanj vključila različna področja glasbenih dejavnosti. Njihov skupni cilj je otrokom in mladostnikom približati kakovostne glasbene vsebine. V želji zapolniti vrzel na področju glasbenega ustvarjanja za otroke je ustvarila obširen in raznovrsten opus. Med drugim je izdala pet zbirk Pojemo, pojemo, od katerih sta bili zadnji dve nagrajeni z zlato hruško, zbirko skladbic za kljunasto flavto, Bakreni prstan – Tri glasbene pravljice, priročnik Piške sem pasla s kolegico Mileno Nograšek ter vrsto zgoščenk kot prilogo k Cicibanu in Cicidoju (Ugani pesmico, Ples za medvede in medvedke, Zapoj mi pesmico! Skuhaj mi pravljico, Mi pa pojemo, mi pa muziciramo, Kraljična v mišjem paščku, Naj ptičice lepo pojo …). 

Lotila se je urednikovanja glasbenih vsebin pri Cicibanu in Cicidoju, desetletje je pripravljala avtorske glasbene oddaje za otroke na RTV Slovenija. Sodeluje na okroglih mizah, pripravlja predavanja in delavnice doma in v tujini, piše članke in recenzije. Predvsem pa se z neustavljivo pedagoško energijo posveča dijakom in sodelavcem. Skratka, kot Katjina dolgoletna sodelavka lahko samo potrdim, da je šla nagrada za izjemne dosežke v prave roke. Visoko priznanje ponuja priložnost, da se njene bogate izkušnje predstavijo širši glasbeni javnosti. Pogovor se je vrtel okoli dosežkov in raznoterih skrivnosti pedagoškega poslanstva in etosa. Torej večnega samoizpraševanja, kako vedno znova pristopiti k novi generaciji mladih in kako biti še boljši.

Po izobrazbi si muzikologinja. Kaj te je pripeljalo v pedagoške vode?

Prvič se je zaiskrilo že med študijem, ko sem prek Glasbene mladine Slovenije sodelovala v skupini somišljenikov in navdušencev. Gostovali smo po Sloveniji in uprizarjali pravljice za otroke. Bili smo nadobudni in zelo ustvarjalni, vsak je bil lahko igralec, lutkar, pevec, instrumentalist. Ta izkušnja stika z otroškim občinstvom se me je zelo dotaknila. Vzporedno me je privlačila tudi znanstvena plat muzikologije, predvsem estetika glasbe. Odločilen je bil verjetno moj karakter, zelo rada počnem konkretne stvari, predvsem pa sem zelo komunikativna. Delo z dijaki mi daje posebno energijo. 

Ob poučevanju si bila dejavna še kot urednica avtorskih glasbenih oddaj za otroke, glasbene rubrike v Cicibanu in Cicidoju, snemala si zgoščenke za otroke … Kaj te žene, da počneš stvari, ki jih je stroka spoznala za izjemne dosežke? 

Užitek v ustvarjanju, vedoželjnost in potreba po vedno novih in raznovrstnih preizkušnjah in izzivih. Ko sem začela poučevati, se je izkazalo, da potrebujem več metodičnih pripomočkov, primerov, posnetkov. Z radijskimi oddajami sem povezala krog izvajalcev s ciljno skupino. Poslušali so jih otroci in vzgojitelji v vrtcu, bile so učni pripomoček za dijake in študente. 

Ob tem naj poudarim, da sem hvaležna za sodelovanje z izjemnimi sodelavci, kolegi, strokovnjaki, s katerimi smo uresničili mnogo projektov, namenjenih otrokom, dijakom, študentom, vzgojiteljem in staršem. Prav tako so mi številne izobraževalne, znanstvene in kulturne institucije vedno prijazno odprle svoja vrata. 

Veljaš za prekaljeno strokovnjakinjo na področju metodike predšolske glasbene vzgoje. Kako vidiš sedanji položaj stroke in čemu slediš? 

Pomembno se mi zdi, da se držim tradicije in vrednot, na katerih sem začela. Opažam tudi, da je treba vedno znova opozarjati na osnove, poudarjati odgovornost in strokovno znanje. V vsaki interpretaciji pesmi ali skladbe se morata čutiti doživetje, občutljivost. Pomembno je upoštevati vse glasbene dejavnosti. Ustvarjalno in poustvarjalno petje, igranje na improvizirane in Orffove inštrumente, izvajanje glasbenih didaktičnih iger in poslušanje glasbe. S tem poskrbimo za uravnotežen razvoj otrokovih glasbenih dispozicij. Pri poučevanju moramo biti dijakom in otrokom vzor z navdušenjem in rahločutnostjo. 

Prepričana sem, da bodo številni kolegi, ki delajo na področju predšolske glasbene vzgoje, še marsikaj prispevali h kakovosti stroke. Pomembno je, da pri svojem delu izhajajo iz osnovnih ciljev in se zavedajo pomena, ki ga ima glasbena vzgoja za otroke. 

/…/

Maja Gruden Eržen