Novice

Jubilej Glasbenega ateljeja Tartini

5. april 2020

Glasbeni atelje Tartini v Ljubljani, prva zasebna glasbeno-izobraževalna ustanova na Slovenskem, je aprila praznoval častitljivih trideset let delovanja. Ustanovitelja šole, njen perpetuum mobile, akademska glasbenika in dolgoletna orkestrska violinista Vildana in Vlado Repše, sta leta 1990 orala ledino na področju zasebnega (glasbenega) šolstva pri nas in postavila vzorčni model uspešnosti ter kažipot k odličnosti. Prva leta so bila precej zahtevna in razburljiva, polna ovir in negotovosti. A kjer je volja, je tudi pot – tedaj mlada glasbenika, polna optimistične naravnanosti, sta imela ogromno volje, s katero sta tlakovala temelje zgodbi o izjemnem uspehu.

Vizija, kateri sledita, se v treh desetletjih ni spremenila: utemeljena na aktualnih dosežkih stroke in pedagoških ved ohranja značilno odprtost do novosti in prožnost ustaljenega koncepta. Prav tako ostaja nespremenjen programski koncept:  oblikovan po javno veljavnih programih obsega pouk godal in klavirja, enakovreden poudarek je na nauku o glasbi, posebna pozornost se posveča občutljivemu področju predšolske vzgoje. Vodstvo je ustaljeni program pomembno razširilo še z nadstandardnim – ta omogoča glasbeno izobraževanje vse do univerzitetne stopnje.

Zavedajoč se pomanjkljivosti uveljavljenega glasbenega izobraževanja ter v želji po izboljševanju, nadgrajevanju in izpopolnjevanju sta zakonca Repše v okviru ustanove v slovenski prostor vpeljala kontinuirane oblike neformalnega usposabljanja – sistematično strokovno izobraževanje za učitelje v obliki seminarjev, oblikovanih po vzorih iz tujine, ter dodatno izpopolnjevanje za učence, unikatno koncipirano na dveh, po vsebini in zahtevnosti ločenih ravneh: mojstrske tečaje za nadarjene mlade glasbenike ter enotedensko poletno šolo, zasnovano predvsem za učence matične šole. Ključno pri snovanju in uveljavljanju novosti v slovenskem prostoru je bilo vsekakor tesno sodelovanje z uglednimi glasbeniki iz širše mednarodne sredine, med katerimi velja še posebej izpostaviti dolgoletna sodelavca, priznana glasbena pedagoga iz slovitega moskovskega Konservatorija P. I. Čajkovski, Evgenijo Čugajevo in Igorja Gavriša.

S svojimi prizadevanji, odprtostjo in uspehi se je ustanova dodobra uveljavila v slovenskem glasbenem prostoru ter postala sinonim odličnosti, kakovosti in profesionalnosti. Tudi po treh desetletjih ostajajo cilji Glasbenega ateljeja Tartini enoviti, jasni in enoznačni: dvig kulturne in umetniške senzibilnosti vseh otrok, tako bodočih glasbenikov kot tistih, ki naj bi jim glasba postala stalna življenjska spremljevalka ali kar potreba ne glede na poklicno pot, na katero se bodo podali. Četudi se je družba in z njo mladež v tem obdobju bistveno spremenila, ostajajo temeljne vrednote enake: marljivost, vztrajnost in vzdržljivost, a tudi užitek v lepem.

Utrinek s prazničnega koncerta, ki ga ni ustavil niti korona virus, pošiljamo na spodnji povezavi:

Špela Lah