Novice

Iniciativa za novo glasbo – skladbe študentov pripravljene za izvedbo!

11. september 2023

Po več kot osmih mesecih dela so skladbe študentov, ki sodelujejo pri projektu Iniciativa za novo glasbo, navsezadnje končane! Dolgotrajen in naporen kompozicijski proces se je zaključil z zadnjim dnem avgusta, ko so študenti svojima mentorjema, prof. Vitu Žuraju in Paulu Cannonu iz Ensemble Modern poslali poslednje, končne različice svojih skladb.

V mesecih pred oddajo pa so študenti konstantno pilili in izpopolnjevali svoje skladbe. Pri tem se je kot zelo pomembna za uspešno delo izkazala prva skladateljska delavnica, ki je potekala 19. julija na Akademiji za glasbo. Na njej so mladi skladatelji preučili predloge obeh mentorjev in skupaj načrtovali, kako v prihodnosti še nadgraditi svoja dela. Pri tem niso spoznali le problematična mesta lastnih skladb, temveč so se seznanili tudi z določenimi specifikami, na katere so morali paziti v sledečih ustvarjalnih podvigih.

Mesec zatem – 25. avgusta – je sledila druga skladateljska delavnica, a tokrat preko spleta v obliki video konference. Ker je delavnica potekala le nekaj dni pred zadnjim rokom za oddajo skladb, je prof. Žuraj skupaj s študenti še zadnjič podrobno pregledal njihova dela. Mentor si je za skladbo vsakega posameznika vzel izredno veliko časa ter se do potankosti poglobil v vsebino sleherne kompozicije. In tako so, takt po takt, mentor in študenti odpravili poslednje težave, tudi v najmanjših podrobnostih njihovih skladb.

Tako kot na prvi, so tudi na drugi skladateljski delavnici predlogi mentorjev v veliki meri leteli na poudarjanje jasnosti in preglednosti skladb ter vidnosti in konsistenci njihovih posameznih elementov, kot so napisi nad črtovjem, znaki za artikulacijo ipd. Ker gre za izvajalsko nadvse zahtevna dela, je čim boljša berljivost imperativnega pomena –  s tem se namreč močno olajša delo Ensemble Modern, ko bodo septembra in oktobra prebirali in vadili skladbe študentov. 

Seveda pa diskusija ni ostala omejena le na že predelane podrobnosti, temveč so se mentor Žuraj in skladatelji pogovarjali tudi o bolj splošnih, oblikovnih aspektih skladb. Določili so, kako morata biti oblikovani glava in noga, kakšna mora biti postavitev partiture glede na strani ter da mora biti prisoten opis skladbe v legendi, domenili pa so se celo, da bodo svoja dela posvetili Ensemble Modern. Vse to priča, da so partiture sedaj končanih skladb že takrat bile na izredno visoki ravni; tako se bo v ustvarjalni opus sodelujočih študentov lahko umestil res izvrsten notni material, ki bo, ko bo natisnjen v obliki Edicij DSS, resnično zasijal v vsej svoji veličini.

Til Dečko