Novice

V Kopru bo zvenel prestižni švicarski inštrument

Fotografija: Tonhalle Zürch

24. december 2019

Koprska stolna cerkev datira v 12. stoletje, zgradili pa so jo na mestu, kjer je prej stala romanska bazilika. Na njenem pročelju so vidni znaki gotskega in renesančnega sloga, poznavalci pa pravijo, da je ravno ta cerkev po prostornini največji sakralni objekt v Sloveniji. Njena notranjost hrani več umetniških dragocenosti, med njimi poslikave Vittoreja Carpaccia, predstavnika beneške slikarske šole 15. stoletja, in italijanskega baročnega slikarja Antonia Zanchija, med vredno zgodovinsko zapuščino pa lahko umestimo tudi orgle, ki so nastale v 18. stoletju v delavnici znanega italijanskega izdelovalca Antonia Callida. Te zaradi dotrajanosti že nekaj časa niso v rabi, potrebne so namreč celostne obnove oz. temeljitih restavratorskih posegov.

Koncertna dvorana Tonhalle izbrala Koper
Pred dvema letoma se je ugledna švicarska dvorana Tonhalle iz Züricha odločila svoje koncertne orgle zaradi novega koncepta koncertne dvorane zamenjati z novimi. Za svoj stari inštrument, sicer odlično ohranjen, je razpisala mednarodni natečaj. Inštrument je namreč želela podariti, saj ga je tudi sama pred 35 leti dobila v dar. Na razpis se je prijavilo sedem evropskih institucij, koncertnih dvoran in cerkva velikih italijanskih, poljskih, nemških … mest. »Sprva smo oklevali, ali naj zagrizemo v to ali ne. Zavedali smo se namreč, da bo novi inštrument, čeprav gre za darilo, s seboj prinesel precejšnje stroške,« pove koprski župnik Primož Krečič, eden od pobudnikov akcije za pridobitev švicarskega inštrumenta. Popolnoma jasno je bilo, da bo za nove orgle treba zgraditi tudi nov, večji kor, da bo že prevoz inštrumenta iz Švice stal veliko, da ga bo treba nekje uskladiščiti, dokler ne bodo zagotovljeni pogoji za postavitev …

/…/

Branka Kljun