Reportaža

Ustvarjalnost prek meja

Študentke Akademije za glasbo na mednarodnem študentskem forumu in konferenci CALT v Osijeku; fotografija: Branka Rotar Pance

Iz tiskane izdaje (izid: 29. junij 2023) 

V okviru projekta Prožne oblike učenja študentov – bodočih učiteljev glasbe smo se 24. in 25. marca 2023 tri študentke glasbene pedagogike udeležile mednarodnega študentskega foruma, ki je potekal na konferenci CALT – Creative Approaches to Learning and Teaching (Kreativni pristopi k učenju in poučevanju) v Osijeku na Hrvaškem. Foruma se je udeležilo 22 študentov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Črne gore, z Akademije za glasbo v Ljubljani pa smo sodelovale Ajda Vardjan, Nina Suljić in Magdalena Roža Jovan, pod mentorstvom izr. prof. dr. Branke Rotar Pance. Vsaka izmed nas je sodelovala s predstavitvijo ali izvedbo delavnice, poleg tega pa smo se udeležile mnogih predavanj in delavnic tako na konferenci kot na študentskem forumu. 

Na petkovem začetku študentskega foruma se je predstavila Ajda Vardjan s svojo delavnico A didactic approach to arranging, improvising and composing in a music classroom. Znanje iz jazza in pisanja pesmi je želela povezati in predstaviti na delavnici, ki bi bodoče učitelje glasbe spodbujala k ustvarjanju z učenci, pri čemer je poudarek na ustvarjanju in aranžiranju preprostih kompozicij. Pristopi, ki jih uporabljajo izvajalci jazza, so pri takih dejavnostih z nekaj kreativnosti učitelja lahko zelo priročni, saj so odlično izhodišče za iskanje drugačnih načinov ustvarjanja glasbe pri pouku. Pomembno je, da imajo učenci veliko različnih priložnosti za ustvarjanje glasbe, ker tako razvijamo njihovo ustvarjalnost in jim omogočimo, da se naučijo več svojih znanj povezati in uporabiti hkrati. Na vsaki dejavnosti delavnice so se tako udeleženci na različne načine lahko preizkusili v ustvarjanju glasbe, vsaka dejavnost pa je tudi nadgrajevala in dopolnjevala prejšnjo. Najprej so udeleženci preizkušali različne načine improvizacije, v nadaljevanju pa so variirali melodijo preproste pesmi. Sledilo je učenje prve teme skladbe Benjamina Ipavca Serenada za godala, 1. stavek, nato pa so udeleženci ustvarili svoja besedila za to melodijo. Na koncu so izdelali svoje aranžmaje za odlomek te skladbe. Delavnica se je uspešno zaključila s predstavitvijo obeh aranžmajev skladbe.

Na konferenci so študentje lahko imeli tudi predstavitev in tako so si izmenjali znanja na področjih, ki so jih raziskali. Tako petkovo kot sobotno dopoldne smo lahko namenile poslušanju govornih prispevkov na študentskem forumu, študentje pa smo imeli 20 minut za predstavitev teme in ugotovitev. Nina Suljić je v sobotnih dopoldanskih urah predstavila pilotno raziskavo z naslovom Motnja avtističnega spektra in glasbena ustvarjalnost, ki jo je izvedla kot študijo primera učenca klavirja. Študente je nagovorila k …

Magdalena Roža Jovan, Nina Suljić, Ajda Vardjan


Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja