Na témo Reportaža

Evropska izmenjava glasbenih mest v letu 2023

Memphis, Tennessee – gostiteljica konvencije Music Cities 2017 v centru Halloran. Konferenca se je zaključila z glasbeno procesijo, ki je udeležence vodila na sprejem v muzej Blues Hall of Fame (fotografija: arhiv organizatorja).

Iz tiskane izdaje (izid: 30. marec 2023)  

MCEE 2023 je virtualni program za krepitev zmogljivosti v glasbenih ekosistemih za strokovnjake iz EU. Gre za prvi program za krepitev zmogljivosti za uspešne glasbene ekosisteme na svetu. Pričujoči prispevek je nastal v četrtem tednu šesttedenskega virtualnega programa, ki se je začel januarja 2023. Program zajema predavanja, delavnice in okrogle mize, ki pokrivajo vrsto tem, med drugim uvod v glasbena mesta, glasbeni turizem, nočno gospodarstvo, glasbo in cilje trajnostnega razvoja ZN, družbenoekonomski vpliv glasbe in politike glasbenih mest.

Omenjeni evropski program omogoča priložnosti za medsektorsko mreženje z izbranimi udeleženci iz 23 držav članic EU in 37 mest. Med udeleženci so župani, zadolženi za nočne aktivnosti mest, vodje projektov, vodje uradov za izvoz glasbe, politični svetovalci, svetovalci in številni drugi zagovorniki glasbenih mest in kulture. Program vabi tudi globalne voditelje glasbenih ekosistemov, da z udeleženci delijo najboljše prakse. Med govorci na konferenci MCEE 2023 je treba izpostaviti naslednje strokovnjake: Angharad Cooper, vodjo projektov Centra za glasbene ekosisteme iz Francije, Azuceno Micó, globalno vodjo zagotavljanja kakovosti pri Sound Diplomacy iz Španije, Áso Dýradóttir, ki deluje kot vodja projektov v Reykjavík Music City na Islandiji, Kevina McManusa, ki vodi UNESCO City of Music v Liverpoolu, Marcusa Harrisa, strokovnjaka kreativnih industrij v Croydon Councilu iz Velike Britanije, Marka Adama Harolda, predsednika Združenja nočnega gospodarstva Litve, Misio Furtak, ki deluje kot umetnica in pedagoginja v Poznanju na Poljskem, ter Vishruti Bindal, vodjo izobraževanja Music Cities Events iz Indije.

Program je izveden z nepovratnimi sredstvi EU v programu MusicAIRE. Osrednja tema projekta je pravično in odporno okrevanje ter predstavitev vloge in vpliva zdravega glasbenega mesta in njegovega prispevka k družbenoekonomskemu razvoju, nočni ekonomiji in turizmu.

Udeleženci programa so bili izbrani na razpisu, ki je potekal od oktobra in novembra 2022. Več informacij o projektu in udeležencih je na spletni strani www.musiccitiesevents.com/mcee.

Luke Jones, izvršni direktor Music Cities Events (del skupine Sound Diplomacy Group), je o programu povedal: »Navdušeni smo, da lahko s podporo MusicAIRE prvič v zgodovini ponudimo program za krepitev zmogljivosti na ravni EU. Veselim se, da bo zaradi tega programa nastalo več medsektorskih sodelovanj, priložnosti za glasbo v mestih in mrež.«

Dogodki v glasbenih mestih

Organizacija Music Cities Events organizira vodilne mednarodne konference na temo glasbenih mest in glasbenega turizma. Pripravlja tudi vodilno mednarodno podelitev nagrad za glasbena mesta in vodi skupnost Music Cities Community, ki je prva platforma za strokovnjake iz vseh panog, ki uporabljajo glasbo za ustvarjanje večje vrednosti v mestih, občinah in krajih. Vizija Music Cities Events je, da bi vsi razumeli in zagovarjali vrednost glasbe pri izboljševanju sveta.

Sound Diplomacy je globalno raziskovalno in strateško svetovalno podjetje, ki si prizadeva za vzpostavitev in podporo trajnostnih ekosistemov, ki prinašajo gospodarski razvoj ljudem, krajem in mestom. Podjetjem in oblikovalcem politik to podjetje zagotavlja raziskave in priporočila, ki pomagajo pri sprejemanju informiranih odločitev o najboljši rabi krajev ter spodbujanju gospodarske, družbene in kulturne rasti.

V programu udeleženci na okroglih mizah vsak teden obdelujemo določeno temo. V prvem tednu smo se osredotočali na prispevek glasbe k identiteti mest. Glasba omogoča varne prostore in povezuje skupnost. Razpravljali smo o tem, kaj tvori glasbeni ekosistem, ter o prispevku glasbe k družbeni dobrobiti. Seznanili smo se z oblikovanjem glasbene strategije za mesto in glavnimi področji ukrepanja. Spoznali smo tudi, kako k temu procesu prispevajo deležniki glasbene industrije, vključno z umetniki, strokovnjaki, učitelji, občinstvom in drugimi. Sledilo je predavanje o načinih uporabe glasbe kot orodja za ustvarjanje prispevka v gospodarstvu. Ogledali smo si nekaj študij primerov in najboljših praks uporabe glasbe za privabljanje podjetij, državljanov/študentov/strokovnjakov ter ustvarjanje privlačnih krajev za glasbeni turizem in ohranjanje mladih talentov.

V drugem tednu programskega sklopa smo obravnavali povezave glasbene in turistične industrije. Vsako mesto ima namreč potencial za oblikovanje strategije glasbenega turizma. Uspešna glasbeno-turistična kampanja je rezultat stalnega in učinkovitega sodelovanja med destinacijskimi marketinškimi organizacijami, lokalnimi načrtovalci in glasbeno industrijo. Udeleženci razprave smo oblikovali zamisli, kako to sodelovanje narediti čim bolj učinkovito in uspešno. Spraševali smo se, kakšne vrste partnerstev je mogoče oblikovati, kdo je odgovoren za vsebino in trženje, kako lahko vključimo nove partnerje in pripravimo strategijo, ki bo izpolnjevala cilje in pričakovanja vseh zainteresiranih strani. Delu v skupinah je sledila izmenjava idej, metod in najboljših praks. Sledila je še okrogla miza na temo mestnih glasbenih prizorišč, klubov in koncertov in spodbujanja turizma. Udeleženci smo se poučili o glasbenem turizmu in o tem, kako lahko mesto izkoristi svojo glasbeno dediščino za spodbujanje turizma.

Teja Rot

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja