Novice

S Praznikom glasbe na pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi

31. marec 2020

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center sproža akcijo za finančno pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi. Od ponedeljka, 6. aprila, od 12. ure naprej, bo možno zaprositi za pomoč preko spletnega obrazca. Sočasno pa poteka tudi vabilo širši javnosti k donacijam, ki bodo omogočile čim večje število pomoči.

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski centerje osrednji producent Praznika glasbe, ki se vsako leto odvija 21. junija v več slovenskih mestih. Gre za dogodek, ki poteka pod okriljem iniciative Fête de la musique v več kot 700 mestih celega sveta. V skladu s smernicami iniciative, ki spodbuja najširšo dostopnost glasbe na prvi poletni dan v letu, glasbeniki za muziciranje praviloma ne prejmejo honorarja, prav tako pa so vsi dogodki brezplačno dostopni najširši javnosti. 

Finančna pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi

V letu 2020 želi SIGIC spremeniti koncept festivala tako, da omogoči finančno pomoč glasbenikom, samozaposlenim v kulturi. Le-ti zaradi okoliščin, povezanih s COVID-19, utrpevajo veliko škodo na račun odpovedanih glasbenih dogodkov, ki predstavljajo poglavitni vir njihovega mesečnega dohodka. Po evidenci koledarja glasbenih dogodkov na spletni strani SIGIC, je bilo samo v tednu od 23. do 29. marca odpovedanih več kot 100 glasbenih dogodkov v Sloveniji. Škoda, ki jo trpijo glasbeniki, z njimi pa tudi koncertni organizatorji, tonski in lučni tehniki ter drugi sodelavci, je ogromna. 

Kdo so glasbeniki, samozaposleni v kulturi? 

Glasbeniki, samozaposleni v kulturi so vpisani v razvid Ministrstva za kulturo in predstavljajo ogrodje profesionalne, kakovostne in raznolike glasbene ponudbe v Sloveniji. Njihovi dohodki so vezani na opravljanje koncertnih aktivnosti, ki so v celoti prekinjene, v večini primerov pa gre za večinski, če ne celo edini vir dohodka. S hitro finančno pomočjo v višini 200 EUR želi SIGIC glasbenikom omogočiti pokrivanje najnujnejših življenjskih stroškov. Do podpore bi bili seveda upravičeni tudi številni drugi profesionalni akterji s področja glasbe, vendar SIGIC meni, da je za ohranjanje javnega interesa na področju kulture ta hip ključno podpreti najranljivejšo skupino glasbenih delavcev, ki jo predstavljajo ustvarjalci in izvajalci. 

Postopek prijave za prejem finančne pomoči

Glasbeniki, samozaposleni v kulturi so vabljeni, da od ponedeljka 6. aprila, od 12. ure dalje, izpolnijo spletni obrazec. Finančne pomoči bodo razdeljene urgentno, zato velja sistem “prvi pride, prvi melje”. Trenutne okoliščine žal ne omogočajo drugačnega postopka, prav tako pa postopek sledi duhu Praznika glasbe, na katerem lahko nastopi vsakdo, ki se ukvarja z glasbo, brez selekcije. Štele bodo zgolj prijave, oddane od 6. aprila od 12. ure naprej. Pomoč bo razdeljena prosilcem po vrstnem redu prijav ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev za prejem pomoči. Možnost prijave bo odprta do preklica oziroma zaključka projekta. 

Pogoji za prejem pomoči

Prosilec za finančno pomoč mora izpolniti naslednje pogoje:

  • vpisati zaporedno številko vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi na Ministrstvu za kulturo,
  • posredovati povezave (linke) do odpovedanih koncertov in glasbenih predstav, zaradi katerih trpi škodo in pojasniti povezanost s temi dogodki,
  • se strinjati z razgrnitvijo podatkov o rezultatih prijav in razdeljenih pomočeh v primeru izkazanih sumov javnosti glede transparentnosti projekta,
  • nastopiti na Prazniku glasbe, 21. junija 2020. 

Več informacij je dostopnih preko naslova: info@sigic.si.

Nastop na Prazniku glasbe

SIGIC bo projektu pomoči namenil 4.000 EUR lastnih sredstev. SIGIC je društvo v javnem interesu na področju kulture in izvajalec javnega kulturnega programa, ki mora vsa svoja sredstva vlagati v program , ki ga društvo izvaja. V ta namen prejemnike sredstev zaproša, da v zameno za finančno pomoč nastopijo na letošnjem Prazniku glasbe, ki bo v nedeljo 21. junija v Ljubljani, pa tudi v drugih slovenskih mestih. Nastopili bodo lahko v katerem koli sodelujočem mestu, prav tako pa jim bo prepuščena tudi odločitev o obliki nastopa ter njegovem trajanju. 

Apel k donacijam javnosti

Ker bo lahko SIGIC v okviru razpoložljivih sredstev razdelil 20 finančnih pomoči, apelira tudi na širšo zainiteresirano javnost, da z donacijami Prazniku glasbe pripomore k podpori še večjega števila glasbenikov. Vabljeni vsi podporniki glasbe, ki vam finančno stanje omogoča pomoč, predvsem pa ljubitelji Praznika glasbe, ki lahko vsako leto 21. junija brezplačno prisluhnete več kot 800 glasbenikom, ki sodelujejo pri izvedbi dogodka po različnih koncih Slovenije. Vsa sredstva, zbrana z naslova donacij bodo v celoti namenjena finančne pomoči prijavljenim glasbenikom. Vsi donatorji boste javno objavljeni kot podporniki prireditve Praznik glasbe! V kolikor želite ostati anonimni, to sporočite na info@sigic.si

Možnost donacije bo odprta do preklica oziroma zaključka projekta. Donirate lahko že zdaj!

PODATKI ZA DONACIJE: 

SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center
Trg francoske revolucije 6
1000 Ljubljana

Transakcijski račun: SI56 0201 0025 4296 815 (NLB)
Namen: donacija za glasbenike, samozaposlene v kulturi

Več informacij: info@sigic.si
/ 040 974 014

Spletne povezave: www.sigic.si in www.praznikglasbe.si

PREDOGLED SPLETNEGA OBRAZCA– služi za orientacijo pri pripravi vloge, ni namenjen izpolnjevanju in oddaji vloge.