Novice

Radosti in trpkosti pot

13. maj 2019

Akademska folklorna skupina France Marolt pripravlja 71. letno plesno produkcijo.

Letna predstava Radosti in trpkosti pót bo posegla v svet, kjer se ob najrazličnejših priložnostih stikata delo in ples. Akademska folklorna skupina France Marolt bo popeljala obiskovalce tako od tradicionalnih, danes že neobstoječih oblik dela v kmečkem okolju, do dela in plesa, ki ga je prinesel čas industrializacije. Z razmislekom o razmerju dela in plesa snovalci koncerta odpirajo pomembno temo, ki je tako v preteklosti, kot še danes, zaznamovala kulturo plesa in dela, tako na Slovenskem kot širše.
Predstava je nastala pod idejnim vodstvom dr. Tomaža Simetingerja. Poleg njega so predstavo oblikovali koreografi: Mirko Ramovš, Mojca Kostanjevec, Tanja Drašler, Luka Kropivnik in Tomaž Simetinger.

Pot, ki bo prepletena tako z radostjo kot trpkostjo naporov, bo raziskovala delo na kmetih in gibanje v tovarnah, kjer so kovali železo ali zvijali cigarete. Obiskovalce bo ta pót peljala tudi med pisarje, ki so s svojimi peresi in papirjem skrbeli, da je delo potekalo nemoteno. Del predstave bo namenjen tudi delu v prostem času, kjer so si posamezniki lahko kakšen priboljšek priskrbeli tudi z lovljenjem in prodajo žab.

Predstava bo za vse nostalgike postregla z nekaj koreografijami, ki so bile na repertoarju Akademske folklorne skupine France Marolt že pred desetletji. Po drugi strani pa bodo mlajši koreografi njeno rdečo nit nadgradili s temami, ki doslej na odru še niso bile uprizorjene in se odmikajo od tradicionalnih zasnov in pristopov v folklorni produkciji ter iščejo odgovore na ključna vprašanja (po)ustvarjanja konceptov plesne kulture na Slovenskem.

Premikanje meja v folklorno-plesni dejavnosti je bilo od nekdaj vodilo največje in ene najstarejših slovenskih folklornih skupin – Akademske folklorne skupine France Marolt. Letne produkcije priljubljenih maroltovcev na odru Cankarjevega doma vedno znova presenečajo, poustvarjanje plesne kulture, glasbe in oblačilne dediščine pa postavljajo ob bok sodobni odrski umetnosti.

foto: A. Mulec

Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil France Marolt, prvi slovenski etnomuzikolog. S samo tremi pari je postavil temelje razvoja največje slovenske folklorne skupine, ki danes redno nastopa tako doma kot v tujini ter svoje občinstvo vedno znova navduši z letno produkcijo na največjih odrih v Sloveniji in svetu. V enainsedemdesetih letih nenehnega delovanja si je skupina prislužila številna priznanja in nagrade. Najbolj je ponosna na zlati Častni znak svobode Republike Slovenije in na status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Skupina pod umetniškim vodstvom Jasne Žitnik med letom izvede več kot 60 koncertov, nastopov in delavnic ter številne samostojne projekte.

Letošnji koncert bo v nedeljo, 19. maja, ob 19. uri v Cankarjevem domu.