Novice

Peludij

Iz tiskane izdaje (izid: 28. september 2022)

V jesenski izdaji revije vedno stojimo med dvema svetovoma. Za nami je glasbe polno festivalsko poletje, pred nami pa obetajoča sezona, za katero želimo, da se izpolni brez hudih zdravstvenih in finančnih omejitev ter obremenitev. Z izbrano vsebino bi radi spodbudili k vpisu ali pa vsaj k obisku številnih koncertnih prireditev, včasih celo zavzeli vlogo uspešnega ter širokogrudnega »promotorja« kakovostnih glasbenih dogodkov, hkrati pa spomnili na doživetja letošnjega poletja. Refleksija in kritični odziv sta temi, ki bi jima radi v tej številki namenili več pozornosti, prizadevamo pa si, da bi tovrstnim avtorskim zapisom s prekaljenimi pisci in tudi mladimi talenti, ki znajo ubesediti »neubesedljivo«, ponudili več prostora tudi v prihodnjih številkah revije Glasna. 

Dogodki letošnjega festivalskega poletja so v tej reviji izpisani na različnih ravneh. Zrcalijo se v »potopisnih« zapisih, nekateri odmevajo v že v bolj izbrušenih ocenah in posegajo tudi na polje glasbene kritike. Ob zatonu tiskanih medijev se nam namreč zdi, da prav počasi ugaša tudi ta, ne vedno zelo priljubljena, jezikovno in splošno kulturno »nabrušena« literarna oblika, v kateri ni odzvanjal le duh časa in prostora, ampak predvsem obzorja duha zelo pozornega poslušalca, ubesedovalca glasbenega doživetja. 

Glasbeni kritiki je bila v letošnjem poletju namenjena tudi okrogla miza v okviru Tabora Glasbene mladine Slovenije, in če preprosto sklepamo po odgovorih udeležencev, med glasbeniki še vedno odzvanja »negativizem« zapisov zadnjega desetletja, hkrati pa so vedno bolj podčrtana tudi pričakovanja, ki naj bi jih kritika za glasbenike izpolnila. To je predvsem nadvse uporabno promocijsko gradivo ali preprosto rečeno reklamni oglas za izvajalca. Svetova avtorjev glasbenih kritik in glasbenikov ter še posebej organizatorjev prireditev, kar ni nič novega in nepričakovanega, odražata vsak svojo resničnost in svoja pričakovanja. Pogled od zunaj naj bi vseboval avtonomno ter neodvisno držo. Vendar pa se, ob pomanjkanju medijskega prostora in ob vedno bolj razkošni glasbeni ponudbi, ponuja vprašanje, ali lahko glasbenemu kritiku sploh uspe slediti svojemu kompasu in izbiri koncertov, vredne refleksije in posebne avtorske »obravnave«? Kdo bi lahko in končno tudi moral ponuditi neodvisno, objektivno »platformo« za subjektivno izbiro ter subjektiven zapis izbranega, glasbeno izobraženega pisca širokega duha? Temu vprašanju se ob pomanjkanju posluha za kulturo in njene dosežke pridružuje, žal, tudi vedno bolj izrazito razmišljanje o smislu tovrstnih zapisov. Če avtorski, kritiški zapisi podležejo »dolgi roki« službe za promocijo in marketing, potem bo treba res znova naravnati kompas. In prav s to zavestjo vstopamo vedno znova v vsako novo izdajo revije Glasna. Z nadarjenimi ter izkušenimi pisci, aktivnimi glasbeniki ter muzikologi, sposobnimi lastne izbire ter presoje, vam želimo približati svet glasbe v vsej njeni pestrosti in barvitosti. Upamo, da vas bo v tej reviji tako obsijal vsaj del sončnega festivalskega poletja in da se boste z nami lahko odločili tudi za širok nabor kakovostnih glasbenih prireditev, ki jih samostojno ali pod okriljem institucij snujejo naši glasbeniki. Toplo vabljeni v novo sezono. 

Veronika Brvar 

Urednica revije Glasna