Novice

Dušan Bavdek prejemnik Viteškega križa madžarskega reda za zasluge

fotografija: Madžarski kulturni inštitut - Magyar Kulturális Intézet

V četrtek, 25. marca 2021, je veleposlanik Madžarske v Republiki Sloveniji, Andor Dávid, ob 140-i obletnici rojstva Béle Bartoka, prodekanu Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, profesorju Dušanu Bavdku, v imenu predsednika Madžarske, Jánosa Áderja, predal Viteški križ madžarskega reda za zasluge. Program je s svojim petjem obogatila Márija Keck. 

Dušan Bavdek že vrsto let aktivno skrbi za razvoj odnosov med Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani in Akademijo za glasbo Franza Liszta ter društev skladateljev Slovenije in Madžarske. Med omenjenimi ustanovami je pomagal vzpostaviti visoko stopnjo zaupanja in obogatiti ter razširiti medsebojno sodelovanje. Z vidnimi madžarskimi umetniki, prorektorjem Akademije Franza Liszta profesorjem Gyulo Feketejem, predsednikom Madžarske skladateljske unije Mátéjem Hollósem, umetniškim direktorjem Madžarske nacionalne opere profesorjem Andrásom Almási-Tóthom in drugimi, so ob pomoči Madžarskega kulturnega inštituta organizirali dolgo vrsto glasbenih dogodkov in izmenjav, ki so obogatile obe kulturni sredini. Tako so med drugim zahvaljujoč njegovi pobudi številni mladi madžarski in slovenski študentje glasbene umetnosti nastopili na izmenjalnih koncertih, kjer so predstavljali dela Béle Bartóka, Zoltána Kodálya, Huga Wolfa ter študentov kompozicije obeh glasbenih akademij. Dušan Bavdek spodbuja študentske in pedagoške bilateralne in Erasmus izmenjave med obema glasbenima akademijama, medsebojno obiskovanje poletnih šol ter sodelovanje madžarskih strokovnjakov na konferencah v Sloveniji. S skupnim projektom mini oper Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in Akademijo za glasbo Franza Liszta je pripomogel k nadaljnji širitvi sodelovanja med obema institucijama. Njegovo delovanje tako krepi slovensko-madžarsko prijateljstvo, medsebojno poznavanje obeh kulturnih sredin ter izjemnih osebnosti madžarske in slovenske glasbe. Bogato razplasteno kulturno sodelovanje se bo z načrtovanimi in že potrjenimi skupnimi projekti nadaljevalo tudi v prihodnje.

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja