Kritike|Recenzije

Trio kljunastih flavt Le Phénix v Bohinju

26. junij 2023


V cerkvi sv. Janeza Krstnika ob Bohinjskem jezeru je v soboto, 3. 6. 2023, nastopil Ansambel kljunastih flavt »Le Phénix«. Ansambel poustvarja glasbo, prirejeno za trio kljunastih flavt raznolikih žanrov iz obdobij: od srednjega veka, preko ars nove in italijanskega trecenta vse do poznega baroka, posegajo pa tudi po delih sodobnih avtorjev. Glasbenice se ukvarjajo tudi s historičnimi izvedbami skladb na podlagi raziskav historične izvajalske prakse. V ta namen uporabljajo izvirna zgodovinska glasbila, primerna izbranemu repertoarju, to so kopije renesančnih in baročnih flavt ter moderni inštrumenti. Pravijo, da je njihovo poslanstvo približati kljunasto flavto širšemu poslušalstvu, jo predstaviti na profesionalnem nivoju ter skrbeti za njeno popularizacijo tudi v Sloveniji, saj je v tem prostoru edini tovrstni ansambel.

Koncert je bil stilno razdeljen na dva dela. Prvi del je bil namenjen renesančni glasbi od 14. do 16. stoletja in tudi flavtistke so igrale na kopijah renesančnih kljunastih flavt, ki so ročno delo izdelovalca Boba Marvina. Program je bil izbran iz bogate zakladnice renesančne polifone in vokalne glasbe. Najprej so zaigrale ritmično in melodično zanimiv madrigal Una panthera Johannesa Ciconie. Sledila sta deli dveh angleških skladateljev, Elwaya Bevina in Thomasa Morleyja. Bevinova skladba Browning je zgrajena iz osnovne melodije, okrog katere se tekom skladbe odvijajo razgibane kontrapunktske spremljave. Iz Morleyjevega opusa so flavtistke izbrale tri krajše hudomušne vokalne skladbe, What ails my Darling, Say, Dear, Will You Not Have Me in Arise, Get up my Dear. V renesansi in baroku pogosto ni bilo posebej določeno, za kateri inštrument je bila skladba napisana, zato izvedba vokalnih del na consorte (družino) glasbil ni problematična. Ob koncu prvega dela sta zazveneli še skladbi Isaaca Poscha, skladatelja, ki je deloval na slovenskem ozemlju in posvetil nekaj svojih zbirk Kranjskim deželnim stanovom. Tako so flavtistke zaigrale moteta iz zbirke Harmonia Concertans, O quam pulchra es in Surge, propera amica mea. S tem so želele počastiti 400 letnico smrti skladatelja.

V drugem, baročnem delu, so za začetek izbrale dva francoska skladatelja. Najprej je bil na vrsti Joseph Bodin de Boismortier, čigar Sonata in trio št. 2, op. VII s stavki Moderement, Rondeau (Gayment), Lentement in Gigue ni prav pogosto izvajana.Trio kljunastih flavt »Le Phénix« so skladbo izvedle na tako imenovano glasovno flavto (voice flute), to je flavta, katere zven je zelo podoben človeškemu glasu. Sledile so tri Couperinove skladbe iz čembalskih suit.Skladatelj Couperin je bil tudi sam čembalist in učitelj na francoskem dvoru. Flavtistke so te njegove skladbe priredile za svoje inštrumente. Izvedle so Les Fauvétes Plaintives (slovensko Žalostne ptice penice), Soeur Monique (Sestra Monika) in Plainte (Tožba). Večer so glasbenice sklenile s priredbami Fuge v F-duru iz čembalske zbirke Dobro uglašeni klavir ter stavkom Air iz Tretje orkestrske suite in stavki Rondeau, Bourrée, Menuet in Badinerie iz Druge orkestrske suite Johanna Sebastiana Bacha..

Koncert stare glasbe se je lepo umeščal v okolje, v katerem je bil izveden. Cerkvica sv. Janeza Krstnika je bila zgrajena še pred 1300 in predstavlja pomemben kulturno zgodovinski spomenik, zato je tudi spomeniško zaščitena. Mislim, da je vsak poslušalec lahko slišal kakšno zanimivo skladbo, poleg tega pa smo lahko občudovali zvoke različnih preko desetih kljunastih flavt.

Ana Sodja

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja