Akcènt Na témo

Komorno muziciranje ali doživljanje glasbe

ESTA konferenca v Ljubljani; Rok Berlot in Maksim Hočevar

28. junij 2019

Muziciranje v majhni skupini med prijatelji je sreča in dar, edinstveno doživljanje, neprimerljivo z drugimi dejavnostmi. V tem pogovoru, globoko občuteni govorici izražanja samega sebe, se sprošča mnogo čustev in občutkov, ki jih glasbeniki prenašajo drug na drugega in posledično na poslušalce, od katerih pa si v zameno želijo enako čustveno predanost, radovednost in razumevanje. To medsebojno povezovanje, čudenje nad odkrivanjem novih svetov, raziskovanje, močno občutenje in intelektualno misel izvajalcem in poslušalcem zagotavlja in daje komorna glasba.

Celoten članek je objavljen v tiskani izdaji revije Glasna (št. 2, 2019)

Intenzivna telovadba za mlade možgane in komorno muziciranje

Slovensko javno osnovno glasbeno šolstvo je odličen temelj za učenje osnov igranja na inštrument in omogoča ustvarjanje celostne osebnosti s povečano ustvarjalnostjo tudi v nadaljnjem življenju, za kar smo lahko zelo hvaležni. Spoznavanje glasbe, pridobivanje tehničnega znanja in delovnih navad, razvijanje muzikalnosti, vztrajnosti in samostojnosti so dobrobiti glasbenega izobraževanja, katerega pomemben del poteka v obliki neprecenljivega individualnega pouka. Komorna igra kot predmet v osnovnem glasbenem šolstvu še bolj nadgradi razumevanje glasbe in učencem širi glasbeno obzorje. Misliva, da je eden od najpomembnejših predmetov za glasbeni in osebni razvoj otroka, saj pusti bogat pečat pri doživljanju in ustvarjanju. Povezanost otrok pri muziciranju spodbuja njihovo zmožnost izražanja čustev, doživljanja in prilagajanja. Učenci krepijo in razvijajo veščine sodelovanja, komunikacije in umske sposobnosti, prav tako pa dobivajo osnove za življenje, ki jih bodo oblikovale v zrelega, ustvarjalnega, samostojnega, široko razgledanega človeka. Meniva, da je zgodnje vključevanje otrok v skupno muziciranje pomembno, saj jih z igranjem v skupini ritmično in harmonsko povežemo, tako da lahko izoblikujejo svojo glasbeno linijo in jo samozavestno zastopajo, hkrati pa uspešno sodelujejo z drugimi in dihajo kot celota. Tudi nastopanje na odru je pomembna prvina v glasbenem šolstvu, učenec predstavlja sebe in svoje delo, proces nastopanja pa vpliva na otrokovo osebnost z doživljanjem različnih občutij in čustev ter krepi njegovo samozavest.

Lidija Grkman in Špela Kermelj Kuzman

Dodaj komentar

Klikni za oddajo komentarja